Príplatky za služby

Sme k Vám k dispozícii pre všetky vaše otázky, alebo čokoľvek iného čo chcete vedieť. Zdvihnite telefón a zavolajťe nám teraz!

Príplatky za služby


  • Zabezpečenia zdroja el. energie 230V resp. 400V za každú začatú hodinu použitia – príplatok 9,90 €
  • Dopravné náklady mimo mesta Trenčín – príplatok 0,39 €/km
  • Práce mimo pracovnej doby - príplatok 20%
  • Práce v sťažených podmienkach a vo výškach nad 2,5m – príplatok 20%
  • Odsávanie výplachovej vody – príplatok 10%
  • Používanie chladiacej vody z kanistra – príplatok 10%
  • Minimálna fakturovaná cena je 100,- € s DPH (bez dopravných nákladov).

Rýchly kontakt

Technické informácie:  0903 456 840

Kontaktný formulár

Potrebujete nezáväznú cenovú kalkuláciu, objednajťe si naše služby teraz!